Despre concurs

Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi  Asistenţă Educaţională Cluj organizează a VII-a ediție a concursului online „Ce voi deveni? Cum am devenit?”, concurs înscris în Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul şcolar 2021-2022, avizată de către Ministerul Educaţiei  prin adresa cu numărul 33872/9.11.2021

Concursul, organizat pe două secţiuni, prima destinată elevilor şi a doua destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, va avea ca finalitate o colecţie de eseuri, postere, prezentări, filme, fişiere cu conţinut multimedia şi text, cu conţinut sugestiv pentru tema concursului, publicate pe platforma online padlet.com. Acestea se vor constitui în resurse valoroase pentru activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi  vor fi surse de motivaţie pentru construirea unei cariere didactice de succes.

Secţiunile concursului:

SECŢIUNEA 1– Ce mă fac când voi fi mare?

SECŢIUNEA 2 – Progresul în cariera didactică

În Regulamentul de organizare şi de desfăşurare publicat in pagina Regulament, veţi găsi toate informaţiile referitoare la înscrierea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea activitaţilor şi evaluarea lucrărilor participante în concurs.