Ediția I

 

RAPORT  DE ACTIVITATE

 

Denumirea activităţii de formare: CE VOI DEVENI ? CUM AM DEVENIT ?- concurs online

 

Echipa de organizare:

Liliana Dana Lung, profesor metodist CCD Cluj
Dina Maria Pripon, profesor metodist CCD Cluj
Dana Zoe Mateescu, profesor metodist CCD Cluj
Emilia Mureşan, profesor psiholog, CJRAE Cluj

 

 Locul desfăşurării:

– Festivitatea de premiere s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Cluj,

 

Coordonator activitate: Liliana Dana Lung

 

Grup ţintă: cadre didactice  şi elevi din învăţământul preuniversitar

Nr. participanţi: Cluj Galaţi Total
Cadre didactice 12 1 13
Elevi 24 22 46

Scopul concursului:

Afirmarea motivaţiei profesionale a elevilor, luarea deciziei şi realizarea planului de carieră în vederea construirii unei cariere de succes şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Valorizarea experienţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice în vederea conturării unor modele de  cariere didactice şi a unor trasee educaţionale flexibile.

 

Competenţe vizate:

  1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;
  2. Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a lua decizii privind cariera;
  3. Utilizarea Noilor Tehnologii de Informare şi Comunicare pentru prezentarea materialelor.

 

Secţiuni ale concursului:

SECŢIUNEA I – Ce mă fac când voi fi mare?

Grup ţintă: elevi din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Descrierea viitoarei profesii şi argumentarea alegerii –  poster/afiş, prezentare ppt. sau prezi, text argumentativ, film.

Tema 2: Simularea unui interviu de angajare (joc de rol) – film sau înregistrare sonoră.

Tema 3: Plan de afaceri –  poster/afiş, prezentare ppt. sau prezi.

 

SECŢIUNEA II  – Progresul în cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Planul individual de dezvoltare  profesională şi/sau personală -prezentare ppt.

Tema 2: Eseu motivaţional privind alegerea carierei didactice – document word;

Tema 3: Portretul profesorului ideal poster, prezentare ppt sau prezi, text argumentativ;

Tema 4: Autoportret didactic – text reflexiv.

 

Resurse:

-Înscrierea s-a realizat prin completarea  formularelor online:

pentru secţiunea I:

https://docs.google.com/forms/d/1wdwRp7s6zFkp5z1rVWQYjdEX_t01Od1YA_n7kpfdeIM/viewform

pentru secţiunea II:

https://docs.google.com/forms/d/1qiVlhF-jNvCbmWJHTfsVb_66ja_T4gvDUEUxeEpEUno/viewform

– Lucrările au fost încărcate pe peretele de afişare virtual

http://padlet.com/lung_dana0/concursccdclujsectiuneaI2016 ;

http://padlet.com/pripondina/concursccdclujsectiuneaII2016

 

Modalităţi  de evaluare: postere, filmuleţe, eseuri, prezentări

Descrierea activităţilor:

Afişul Concursului are în background un colaj cu lucrări înscrise la concurs:

 afis

Activitatea Perioda Responsabili
Organizarea echipei şi elaborarea regulamentului 1-     8 aprilie 2016 Liliana Dana Lung

 

Înfiinţarea şi administrarea peretelui de afişare 11 aprilie – 17 iunie 2016 Dina Maria Pripon
Elaborarea formularelor online 14 aprilie 2016 Dana Zoe Mateescu
Promovarea concursului 14 – 18  aprilie 2016 Liliana Dana Lung
Înscrierea  candidaţilor 19 aprilie – 16 mai 2016 Dana Zoe Mateescu
Încărcarea lucrărilor (pe secţiuni) pe platforma online 20 aprilie -16 mai 2016 Emilia Mureşan –Secţiunea I

Dina Maria Pripon – Secţiunea II

Desemnarea juriului 16 – 20 mai 2016 Echipa
Evaluarea lucrărilor 23 mai – 3 iunie 2016 Echipa

Juriul desemnat

Recunoaşterea participării şi acordarea premiilor pe secţiuni şi teme. 10 iunie 2016 Echipa
Diseminarea rezultatelor 21 iunie 2016 Liliana Dana Lung

 

La concurs au fost înscrise 47 de lucrări ale elevilor şi 13 lucrări ale cadrelor didactice din judeţele Cluj şi Galaţi.

Lucrările au fost jurizate de către comisia special constituită din următorii membrii:

Preşedinte:

prof. Mariana Pop, inspector şcolar general adjunct, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

Membri:

prof. psiholog Elena-Veronica Bogorin, director, Centrul de Resurse şi de Asistenţă Educaţională

prof. Amalia Ramona Gurzău, inspector şcolar, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj

prof. Beniamin Marius Chira, inspector şcolar, inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

 

Premierea participanţilor s-a realizat în cadru festiv. Toţi participanţii la concurs au obţinut premii sponsorizate de către: Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Telekom România, Germanos, S.C. Dezinfer. S.R.L..

 

La secţiunea I, destinată elevilor s-au acordat premiile I, II, III şi menţiuni ( 24 de premii şi menţiuni) pe cicluri de învaţământ. La secţiunea II, dedicată cadrelor didactice s-au acordat premii constând în participări gratuite, în calitate de cursant, la programele de formare din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Cluj  pentru anul şcolar 2016-2017 şi pentru anul şcolar 2017-2018.

Concluzii în urma desfăşurării concursului:

Toţi participanţii la activitate au fost încântaţi de  modul de organizare al activităţilor. Prin numărul mare de participanţi prezenţi în mediul online şi la festivitatea de premiere, succesul activităţii a fost asigurat. Alături de noi au participat la festivitate şi reprezentanţi ai sponsorilor, Banca Comercială Română.

În anul şcolar viitor, 2016-2017, cu sprijinul partenerului nostru, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, vom solicita înscrierea concursului în Calendarul Judeţean/Regional al Activităţilor Educative.

                                                                        

         Responsabil program,

  1. Liliana Dana Lung, profesor metodist