Regulament

Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj organizează ediția a IV-a a concursului online „Ce voi deveni? Cum am devenit?”, concurs înscris în Oferta de formare continuă Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul şcolar 2018-2019, avizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale  prin adresa nr. 37768/23.10.2018.

 

Argument:

Concursul, organizat pe două secţiuni, prima destinată elevilor şi a doua destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, va avea ca finalitate o colecţie de eseuri, postere, prezentări, filme, fişiere cu conţinut multimedia şi text cu conţinut sugestiv pentru tema concursului, publicate pe platforma online padlet.com. Acestea se vor constitui în resurse valoroase pentru activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi  vor fi surse de motivaţie pentru construirea unei cariere didactice de succes.

 

Scopul concursului:

Afirmarea motivaţiei profesionale a elevilor, luarea deciziei şi realizarea planului de carieră în vederea construirii unei cariere de succes şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Valorizarea experienţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice în vederea conturării unor modele de carieră didactică şi a unor trasee educaţionale flexibile.

Site-ul concursului: Toate informaţiile şi detaliile privind organizarea concursului, linkurile către formularele de înscriere si pereţii de afisaj, diseminarea rezultatelor activităţilor se vor publica pe site-ul

https://cevoidevenicumamdevenit.wordpress.com/about/

Competenţe vizate:

  1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;
  2. Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a lua decizii privind cariera;
  3. Utilizarea Noilor Tehnologii de Informare şi Comunicare pentru prezentarea materialelor.

Secţiuni ale concursului:

SECŢIUNEA 1 – Ce mă fac când voi fi mare?

Grup ţintă: elevi din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Descrierea viitoarei profesii şi argumentarea alegerii –  poster/afiş, prezentare ppt. sau prezi, text argumentativ, film.

Tema 2: Simularea unui interviu de angajare (joc de rol) – film sau înregistrare sonoră.

Tema 3: Plan de afaceri –  poster/afiş, prezentare ppt. sau prezi.

SECŢIUNEA 2  – Progresul în cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Planul individual de dezvoltare  profesională şi/sau personală -prezentare ppt.

Tema 2: Eseu motivaţional privind alegerea carierei didactice – document word;

Tema 3: Portretul profesorului ideal poster, prezentare ppt sau prezi, text argumentativ;

Tema 4: Autoportret didactic – text reflexiv.

Condiţii de înscriere

Se pot înscrie la concurs elevi şi cadre didactice din toate unităţile de învăţământ din ţară. Lucrările  încărcate pe platforma https://padlet.com/

pentru a participa la concurs cu datele de identificare ale autorilor (nume, prenume, unitatea de învăţamânt) sunt publice, participanţii asumându-şi această condiţie.

Înscrierea se realizeză prin completarea  formularelor online:

pentru secţiunea 1, urmaţi linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevS_C8GDsTLnExRJ_UB5KyOGXq3Vnhv3t9qqhAq82I9pDgvg/viewform

 

pentru secţiunea 2, urmaţi linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GICnv96_J5T5AQuKR6AmVLtw2N3MgtpSUo1wHS7dswSdhQ/viewform

 

Condiţii de participare:

        Fiecare concurent înscris poate participa în competiţie cu maximum 3 lucrări.

Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi să aibă elemente de identificare  (numele lucrării, tema, numele şi prenumele autorului/ autorilor, iar pentru secţiunea 1, în plus, clasa, şcoala, profesorul îndrumător.)

La secţiunea 2 nu se admit lucrări semnate de mai mulţi autori.

Lucrările trebuie să fie încărcate de către autori/profesorii coordonatori pe peretele de afişaj al platformei online corespunzătoare secţiunii, conform indicaţiilor de mai jos:

Pentru secţiunea 1:

Pasul 1- Urmaţi linkul:

https://ro.padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea1Cemafaccandvoifimare2019

Pasul 2- Postaţi lucrarea (orice tip de fişier) cu dublu click sau prin tragerea un fişier pe peretele de afişaj (double click or drag a file);

Pasul 3 – Introduceţi în antetul documentului următoarele date de identificare:

Tema 1 (2 sau 3): „Titlul lucrării”

Autor: numele şi prenumele elevului, clasa
Unitatea de înv
ăţământ: denumirea completă, localitatea, judeţul
Profesor coordonator: numele şi  prenumele

 

Pentru secţiunea 2:

Pasul 1- Urmaţi linkul:

https://ro.padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea2Progresulincarieradidactica2019

Pasul 2- Postaţi lucrarea ( orice tip de fişier) cu dublu click sau prin tragerea un fişier pe peretele de afişaj (double click or drag a file);

Pasul 3 – Introduceţi în antetul documentului următoarele date de identificare:

Tema 1 ( 2, 3 sau 4): „Titlul lucrării”

Autor: numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ: denumirea completă, localitatea, judeţul

 

Calendarul concursului:

Activitatea Termen Responsabili
Organizarea echipei Februarie 2019 Liliana Dana Lung

 

Înfiinţarea şi administrarea pereţilor de afişare Martie 2019 Dina Maria Pripon
Elaborarea formularelor de înscriere online Martie 2019 Dana Zoe Mateescu
Elaborarea regulamentului concursului şi avizarea în CA Martie 2019 Echipa
Actualizarea site-ului şi promovarea concursului Aprilie 2019 Liliana Dana Lung
Înscrierea  candidaţilor.

Încărcarea lucrărilor (pe secţiuni) pe platforma online.

15 aprilie – 15 mai 2019 Dana Zoe Mateescu

Dina Maria Pripon

Desemnarea juriului Mai 2019 Echipa
Evaluarea lucrărilor 30 mai 2019 Echipa

Juriul desemnat

Recunoaşterea participării şi acordarea premiilor pe secţiuni şi teme. 5 iunie 2019 Echipa
Elaborarea raportului de activitate şi diseminarea rezultatelor Iunie 2019 Echipa

 

Premierea lucrărilor:

Criteriile de evaluare a lucrărilor vor fi:

  • încadrarea în tema concursului;
  • creativitatea şi originalitatea;
  • calitatea artistică/tehnică.

 

Premiile acordate:

Secţiunea 1 –  se vor acorda: un premiu I, un premiu II şi un premiu III pentru fiecare temă din concurs.

Secţiunea 2 –  se vor acorda: un premiu I, un premiu II şi un premiu III constând în participări gratuite, în calitate de cursant, la programele de formare din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Cluj  pentru anul şcolar 2018-2019 şi pentru anul şcolar 2019-2020.

Premiul I – un program de formare continuă sau un pachet de programe cu maxim 30 credite profesionale transferabile;

Premiul II – un program de formare continuă cu maxim 25 credite profesionale transferabile;

Premiul III – un program de formare continuă cu maxim 15 credite profesionale transferabile sau un program de formare neacreditat.

Participarea cursanţilor va fi atestată prin diplome şi adeverinţe.

Echipa:

Nr. crt. Nume şi prenume profesor Telefon e-mail
1 Liliana Dana Lung 0733661212 lung.dana0@gmail.com
2 Dina Maria Pripon 0742590188 pripondina@yahoo.com
3 Dana Zoe Mateescu 0733661210 mdanazoe@gmail.com