Regulament

CE VOI DEVENI ? CUM AM DEVENIT ?

Concurs online – ediţia a VI-a, 2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DE DESFĂŞURARE

Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj organizează ediția a VI-a a concursului online „Ce voi deveni? Cum am devenit?”, concurs înscris în Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul şcolar 2020-2021, avizată de către Ministerul Educaţiei  prin adresa nr. 890/10.02. 2021.

Argument:

Concursul, organizat pe două secţiuni, prima destinată elevilor şi a doua destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, va avea ca finalitate o colecţie de eseuri, postere, prezentări, filme, fişiere cu conţinut multimedia şi text cu conţinut sugestiv pentru tema concursului, publicate pe platforma online padlet.com. Acestea se vor constitui în resurse valoroase pentru activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi  vor fi surse de motivaţie pentru construirea unei cariere didactice de succes. 

Scopul concursului:

Afirmarea motivaţiei alegerii viitoarei profesii de către elevi, luarea deciziilor constructive pentru o carieră de succes și dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Valorizarea experienţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice în vederea conturării unor modele de carieră didactică, construirea unor planuri de dezvoltare profesională și personală, a unor trasee educaţionale flexibile. 

Site-ul concursului: Toate informaţiile şi detaliile privind organizarea concursului, linkurile către formularele de înscriere si pereţii de afisaj pe care se publică lucrările trimise de către participanți se găsesc pe site-ul concursului,

Competenţe vizate:

1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;

2. Formarea şi dezvoltarea abilităţii de a lua decizii privind cariera;

3. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru prezentarea materialelor.

Secţiuni ale concursului:

SECŢIUNEA 1 – Ce mă fac când voi fi mare?

Grup ţintă: elevi din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Descrierea viitoarei profesii şi argumentarea alegerii –  poster/afiş, prezentare power point sau prezi, text argumentativ, film.

Tema 2: Simularea unui interviu de angajare (joc de rol) – film sau înregistrare sonoră.

Tema 3: Plan de afaceri –  poster/afiş, prezentare power point sau prezi.

SECŢIUNEA 2  – Progresul în cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Tema 1: Planul individual de dezvoltare profesională şi/sau personală -prezentare ppt.

Tema 2: Eseu motivaţional privind alegerea carierei didactice – document word;

Tema 3: Portretul profesorului ideal poster, prezentare power point sau prezi, text argumentativ;

Tema 4: Autoportret didactic – text reflexiv.

Condiţii de înscriere

Se pot înscrie la concurs elevi şi cadre didactice din toate unităţile de învăţământ din ţară. Lucrările vor fi încărcate pe platforma padlet.com de către autori sau de către cadrele didactice coordonatoare.

Pentru a participa la concurs participanții trebuie să fie de acord ca datele de identificare ale autorilor (nume, prenume, unitatea de învăţământ), imagini ale participanților sau înregistrări sonore încărcate de către autori pe platforma padlet a concursului să fie publice, participanţii asumându-şi această condiţie.

Participanții răspund de respectarea reglementărilor privind  drepturile de autor pentru lucrările încărcate pe platforma padlet a concursului. De asemenea, răspund de respectarea Regulamentului UE 679/27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Reprezentanții Casei Corpului Didactic Cluj nu se fac răspunzători de încălcarea prevederilor menționate anterior de către participanții la concurs.

Înscrierea se realizeză prin completarea  formularelor online:

pentru secţiunea 1, urmaţi linkul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM522A5kM5KS818PLbpGk9uk9S1M6ksNe-s5mUaZeiF9jL3g/viewform

pentru secţiunea 2, urmaţi linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0gfL2ZTLyqZ4E8tGgeSa2AscaGbuXHoebsSs3VrrSgZ-0Ng/viewform

Condiţii de participare:

Elevii înscrişi pot participa la competiţie cu maximum două lucrări în calitate de autor/coautor la secţiunea 1 a concursului. Un cadru didactic poate coordona elaborarea a maximum 2 lucrări ale elevilor la această secţiune.

        Cadrele didactice înscrise pot participaîn competiţiecu maximum două lucrări la secţiunea 2 a concursului.

Lucrările din concurs trebuie să aibă elemente de identificare  – secţiunea, tema, titlul lucrării (diferit de cel al concursului, secţiunii, temei) și unitatea de învățământ, localitatea și județul.

La secţiunea 2 nu se admit lucrări semnate de mai mulţi autori.

Lucrările trebuie să fie încărcate de către autori/profesorii coordonatori pe peretele de afişaj al platformei online corespunzătoare secţiunii, conform indicaţiilor de mai jos:

Pasul 1- Urmaţi linkul:

https://ro.padlet.com/lilianalung1/cevoideveni_cumamdevenit_2020_2021

Pasul 2- Postaţi lucrarea (orice tip de fişier) în două moduri:

  • prin tragerea fişierului de pe computerul personal pe peretele de afişaj cu ajutorul mouse-ului, apoi eliberarea acestuia în fereastra padletului (drag and drop)  și selectarea coloanei corespunzătoare secțiunii/temei în care se înscrie lucrarea;
  • prin apăsarea butonului cu semnul + de sub secțiunea/tema la care doriți să candidați și apoi prin încărcarea fișierului (lucrării) de pe computerul personal.

Pasul 3 – Introduceţi în antetul documentului următoarele date de identificare:

La Titlul introduceți titlul lucrării: Titlul lucrării va fi diferit de denumirea concursului sau a secţiunii şi temei

Unitatea de învăţământ: denumirea completă, localitatea, judeţul se va trece la Scrie ceva.

Calendarul concursului:

ActivitateaTermenResponsabili
Înfiinţarea şi administrarea pereţilor de afişare8 aprilie 2021Liliana Dana Lung  
Elaborarea formularelor de înscriere online14 aprilie 2021Liliana Dana Lung  
Elaborarea regulamentului concursului şi avizarea acestuia de către directorul CCD Cluj14 aprilie 2021Echipa
Actualizarea site-ului15 aprilie 2021Liliana Dana Lung
Promovarea concursuluiaprilie -mai 2021Echipa
Înscrierea  candidaţilor.  16 aprilie – 17 mai 2021Dana Zoe Mateescu
Încărcarea lucrărilor (pe secţiuni și teme) pe platforma online.16 aprilie – 17 mai 2021Liliana Dana Lung
Desemnarea juriuluimai 2021Echipa
Evaluarea lucrărilor27 mai 2021Echipa Juriul desemnat
Elaborarea diplomelor3 iunie 2021Dana Zoe Mateescu
Festivitatea de premiere online 7 iunie 2021Echipa
Elaborarea raportului de activitate şi diseminarea rezultatelor.Iunie 2021Echipa

Premierea lucrărilor:

Criteriile de evaluare a lucrărilor vor fi:

• încadrarea în tema concursului;

• creativitatea şi originalitatea;

• calitatea artistică/tehnică.

Premiile acordate:

Secţiunea 1 –  se vor acorda: un premiu I, un premiu II şi un premiu III pentru fiecare temă din concurs.

Secţiunea 2 –  se vor acorda: un premiu I, un premiu II şi un premiu III constând în participări gratuite, în calitate de cursant, la programele de formare furnizate de către Casa Corpului Didactic Cluj  în anul şcolar 2021-2022 şi în anul şcolar 2022-2023.

Premiul I – un program de formare continuă sau un pachet de programe cu maximum 30 credite profesionale transferabile;

Premiul II – un program de formare continuă sau un pachet de programe cu maximum 25 credite profesionale transferabile;

Premiul III – un program de formare continuă cu maximum 15 credite profesionale transferabile sau un program de formare avizat.

Participarea cursanţilor va fi atestată prin diplome.